خوب قبلی خیلی شلوغ و بی نظم بود


بچه ها من متولدین تمام ماه ها با خصوصیات میزارم و هرکی بامطالب ماه خودش بعضی جاها شباهت داشت ماه خودشو لایک کنه و نظرشو با ذکر مثال بنویسه


اون دسته از افراد...