اتفاقا این قرنطینه یه خوبی که داشت این بود که یه دوره آشپزی برای همه گذاشت ماکه هرشب از یه برنامه خوب اموزش پخت غذا میدیدیم و یه غذای جدید درست میکردیم تا اینکه تلویزیونمون خراب شد و با مرکز تعمیر...