سلام وقت بخیر به نظر شما کدوم قبیله رنک1قبایل رو بدست میاره آل علی یا لرستان یا نابودگران