آموزش باریستا و کافی شاپ یا Coffee Shop Training چیستآموزش کافي شاپ عبارت است از کسب مهارت دم اوری قهوه ها و نحوه کار
با دستگاه های کافی شاپ مانند اسپرسو ماشین , گرایندر و…. و نیز تسلط به آماده سازی...