سلام دوست من. این متن شما چرا قاطی پاتی نوشته شده است. لطفا دوباره یک نگاه بیندازید مطالب اصلا واضح نیستند.

اگر تمایل داشتید از تخفیفاتی مانند تفریح و ورزشی استفاده بکنید به سایت ویرا برگ هم یک...