کمپانی سونی اخیرا خبری را در مورد کنسول دستی خود یعنی PSVita منتشر کرده بود

در این خبر کمپانی سونی گفته است که فریمور جدیدی برای این کنسول در راه است

و دارندگان این کنسول میتوانند در طی روزهای آینده این فریمور جدید را دریافت کنند

از جمله امکاناتی که توسط این فریمور ارائه میشود اضافه شدن مرورگر اینترنتی برای این کنسول دستی است

از طرف دیگر این فریمور جدید امکان اجرای بازی ها و همچنین وبگردی و کار با مرورگر اینترنتی بصورت همزمان فراهم میکند

این فریمور جدید خوشبختانه دیروز یعنی در تاریخ 20 نوامبر در آمریکا

و امروز معادل 21 نوامبر 2012 در اروپا و سایر مناطق جهان بطور رسمی