پول


براي خريد كردن به پول نياز داريد اگر به پول بيشتري نياز داريد ميتوانيد با رفتن به بانك وخريداري الماس پول بيشتري به دست آوريد. بعد از ان ميتوانيد الماس ها را به دلار تبديل كنيد

پول شما بارفتن به بانك


شغل


سكو


دوستان


مبارزات پولي


بازي كردن بعضي بازي هاي كوتاه


افزايش مي يابد

پول شما با شركت درشروع كورس


رقص در سالن سرگرمي


خريد يا اجاره اپارتمان


خريد ايتم هاي موجود د ماركت


خريد در مركز خريد


رفتن به كلينيك


رفتن به سالن زيبايي


رفتن به استوديوم نقش حنا


باخت در مبارزات پولي


كاهش مي يابد