سلام

لیست قابلیت های جدیدی که توسط تیم ما برای یک تجربه ی بهتر از جنگ خانها برای شما فراهم شده است به شرح زیر است:

1. دستاوردها:
ما 50 دستاورد در بازی اضافه کرده ایم به طوری که وقتی در هر راند تکمیل میشوند به شما جایزه میدهند.

2. کارآزموده کردن یگانها در حمله یا دفاع
حالا شما قابلیت این را دارید که حتی ارتش خودتان را به وسیله ی آپگرید ها قوی تر بکنید. کارآزموده کردن یگانها فقط برای یگانهایی موجود است که به سطح آخرشان (سطح 5 برای یگانهای محاصره و سطح 10 برای بقیه یگانها) رسیده باشند. پس باید تصمیم بگیرید کدام جنبه ی یگانهایتان را میخواهید ارتقا دهید، حمله یا دفاع. توجه کنید که فقط یکی از 2 آپگرید برای هر یگان اعمال میشود. بنابراین با دقت انتخاب کنید که حمله یا دفاع را برای چه یگانی انتخاب میکنید.

3. چت قبیله ای
هم اکنون شما میتوانید با هم قبیله ای هایتان مستقیما در بازی با استفاده از چت قبیله ای ارتباط داشته باشید. شما میتوانید کارهای زیادی مانند بحث در مورد سیاست ها ، چیدن اتراتژی حمله ها و هر چیزی که باعث قوی تر شدن قبیله شما بشود بحث کنید.


تاریخ اعمال : 26-04

---
با تشکر از Evil بابت ترجمه متن .