با راه اندازی دوباره PlayStation Store که تاخیراتی هم داشت شاهد تغیرات کوچیک و بزرگ زیادی در آن هستیم

PlayStation Store از هم اکنون در شمال امریکا قابل دسترس است

US, Mexico, Canada, and Brazil هم از جمله کشورهایی هستند که از هم اکنون همانند اروپا و سایر کشورها میتوانند به PlayStation Store جدید

دسترسی داشته باشند


Store جدید سونی نه تنها از نظر ظاهری زیباتر بنظر میرسد بلکه دارای یه سری ویژگی های جدید نیز هست

مانند اضافه شدن بخش Most Popular charts - و بهبود و ارتقای موتور جستجو و سایر مواردی که در این استور جدید ارتقا یافته اند

اگر مایلید میتوانید تریلر مربوط به این فروشگاه جدید سونی را از اینجا تماشا کنید