به تازگی خبرهایی در مورد بازی Tomb Rider منتشر شده است

طبق این خبر این بازی شامل 12 تا 15 ساعت گیم پلی خواهد بود

این میزان ساعت گیم پلی با توجه به نوع و سبک این بازی بسیار خوب به شمار می آید

همچنین اقای Karl Steward در مورد این بازی گفت

شخصیت اصلی این بازی نوار (خط) سلامتی ندارد و درون بازی هم هیچ ایتم یا وسیله ای برای افزایش خط سلامتی وجود نخواهد داشت

و نوار سلامتی شخصیت اصلی این بازی یعنی لارا کرافت پس از مدتی به حالت اولیه خود باز خواهد گشت
این سیستم برای اولین بار در بازیهای Call of duty معرفی شد

وی در جواب طرفدارانی که در مورد سیستم مبارزه این بازی سوال کرده بودند گفت :

باید بگم سیستم مبارزه در این نسخه نسبت به نسخه Under world بسیار بهبود سافته و ما از هر لحاظ شامل مبارزات

بهتری خواهیم بود
همچنین در مورد اینکه Tomb rider بعد این نسخه بازهم دنباله دار خواهد بود یا خیر گفت:

مطمئن باشید اگر این بازی در چندماه اول عرضه خود فروش خوبی داشته باشد شما در اینده دنباله های بیشتری از این بازی

خواهید بود


بازی Tomb Rider در تاریخ 5 مارس 2013 به طور همزمان برای 3 پلتفرم PC-PS3-Xbox 360 منتشر خواهد شد