و باز هم خبری دیگر از موفقیت کنسول Wii U

کنسول Wii U کنسول نسل جدید شرکت nintendo که تابحال فروش خوبی رو داشته

همراه با فروش این کنسول در امروز یعنی روز جمعه باعث شد تا امار فروش کنسول این شرکت

از 1.75 million دستگاه هم عبور کند


اگر بخواهیم دستگاه های پرتابل این شرکت و کنسول هایی که این شرکت تا بحال منتشر کرده را با هم در یک

مجموعه جای بدیم باید بگیم که این 36 امین بار هست که امار فروش کنسول های این شرکت از مرز یک میلیون عبور میکند

Scott Moffit مدیر تجاری شرکت nintendo امار فروش این دستگاه را با دو کنسول 3DS و Wii مقایسه کرد که نتیجه بدست

آمده نشان داد که از نظر فروش Wii U بسیار قدرتمند عمل کرد

همچنین سایت Joystiq هم در خبری اعلام کرده بود که این کنسول در زمان آغاز به کارش(اوایل انتشارش )

نزدیک به 425 هزار دستگاه فروخت