سازندگان اعلام کردن که کنسول PlayStation Vita هیچگونه کاهش Ram به خود تابحال ندیدهعلی رغم شایعه های زیادی که در مورد کاهش ظرفیت Ram این دسگاه از 512 مگابایت به 256 مگابایت عنوان شده بود

یک منبع آگاه از سونی با رد این شایعات در پاسخ به این سوال که ظرفیت Ram دستگاه 256 است یا 512 گفت ما تابحال در این مودر هیچ مقداری رو

اعلام نکردیم و درسته شایعات زیادی در مورد کاهش آن هست ولی ما کم شدن Ram دستگاه را نیز تایید نکردیم

Novarama’s Dani Sanchez-Crespo نیز در این مورد گفته هرگونه کاهش در این زمینه مطمئنا روی ما تاثیری نمیگذارد و مطمئنا برای سازندگان

مفید خواهد بود.

ممطئنا از این کنسول در games com امسال و همچنین در نمایش مخصوص انها در Tokyo game show اطلاعات بیشتر،بهت و کاملتری بدست خواهد

آمد

منبع:ترجمه شده از سایت VG247