درود، فرمانده!
کیهان ما دیروز دستخوش آپدیت هایی شده است که به شرح زیر می باشد:  • مدت زمان پس از آنکه درخواست شروع مجدد اکانت خود را می کنید از 24 ساعت به 12 ساعت کاهش پیدا کرده است
  • شما می توانید تنها یکبار در 168 ساعت اکانت خود را شروع مجدد نمایید
  • محدودیت های جدیدی برای جانشین در منو های ادمیرال و سفینه های فرمانده به همراه منوی ساخت و ارتقا ایجاد شده است
  • اطلاعات سفینه های در پروازهای استقرار اضافه شده است
  • اکنون در گزارش نبرد جمعیت باقیمانده نمایش داده می شود
  • تنها بازیکنانی که دسترسی ساخت سفینه و پدافند را در سیاره تیمی دارند می توانند از منوی اضافه جمعیت برای کاهش آن ها استفاده نمایند


امیدواریم از تغییرات جدید راضی باشید.

با سپاس

تیم جنگ های فضایی