الان چن روزه که گوگل گوشیم روی سایت نمیره ولی یاهو کارمیکنه یه کمک میکنین چجوری درستش کنم؟می زنهweb page not availableولی تو کامپیوتر همون لینک کار میکنه