شرکت THQ که ورشکسته شده بود و در حال واگذاری عنوان های خود است ، حال نوبت عنوان WWE رسیده است.این عنوان برای ساخت

و انتشار به صورت تمام و کمال به شرکت Take-Two واگذار شده است وفقط منتظر تایید دادگاه هسستند.

طبق گزارش سایت bloomberg ،به عهده گرفتن ساخت این بازی باعث شد تا شرکت ورشکسته ی THQ نجات پیدا کند.

اسناد دادگاه نشان می دهد که مجوز و توافق نامه ی ساخت و توسعه ی بازی از THQ سلب می شود و قرار است تا ۳۰ میلیون و یا بیشتر از ۶۰ میلیون

به ناشر قبلی این عنوان که THQ است، پرداخت کنند.

همه منتظر تایید دادگاه هستند و اگر همه چیز طبق روال پیش برود،قرار داد کنونی ساخت بازی WWE که متعلق به THQ است از این

شرکت سلب می شود و کارکنان این شرکت به استخدام Take-Two در می آیند تا بتوانند روی این پروژه کار کنند.

بازی WWE احتمالا توسط بخش ۲k شرکت Take-Two ساخته خواهد شد.شاید شرکت ۲K Sport که شهرت بسیار زیادی در زمینه ی ساخت

بازی های ورزشی دارد ، ساخت این بازی را به عهده بگیرد.