تجربه واقعی OW را آزمایش کنید.

بنا به گفته ی کوجیما این چیز نگران کننده بود که بازی های ما محدودیت های زیادی داشت به طور مثال یک قهرمان وارد ساختمان میشود و کارهای جاسوسی انجام می دهد علاوه بر این داستان زیبا محور یک قهرمان برای به پایان رساندن اهداف یک بازی میباشد راه های بسیاری برای نفوذ یک قهرمان به دنیای گیم وجود دارد او افزود محدودیت های فنی MSX و PS1 در ابتدا این ایده ها را عقب نگه میداشت و نمیتوانستیم چیزی که از یک بازی انتظار داریم را نمایان کنیم .با این حال در عصر حاضر تکنولوژی و فناوری دست ما را بسیار باز کرده است ما میتوانیم از هرچیزی استفاده ی بهینه کنیم هدف نهایی من این است که بازیکنان در یک بازی آزادی هرچه بیشتری داشته باشدما میخواهیم یک بازیکن وقتی بازی ما را در دست بگیرد برای جستجو از هلوکپتر هواپیما وسیله های نقلیه حتی دوچرخه نیز استفاده کند.ما همه ی این گزینه هارا در دسترس یک بازیکن قرار می دهیم .
شما خواهید دید که در GZ وسایله نقلیه مانند هلکوپتر و جیپ چگونه به شما کمک میکنند در حال حاضر کوجیما میخواهد به MGS فضای باز جدیدی ببخشد مثلا شما از یک نقطه ی راه آهن از نقطه A به B میتوانید وسیله های مختلفی انتخاب کنید این تجربه ی یک OW واقعیست که در آن بازیکن تمام گزینه های مربوطه را در دسترس دارد و این چیزی هست که بی حد و حصر است و در بازی GZ استفاده خواهد شد .

What I want to do is create a true open world where the player has all these options available to them and really limitless gameplay.

چیزی که من میخواهم ایجاد یک دنیای واقعی باز هست که در آن تمام گزینه ها برای بازیکن در گیم پلی بی حدو حصر است