سلام به همگی
جهت ترجمه یک متن انگلیسی به فارسی نیاز به کمک دوستانی که مسلط به زبان انگلیسی می باشند ضروری است.
چنانچه مایل به مشارکت در این طرح می باشید لطفا به اینجانب پیام خصوصی بدهید تا توضیحات را ارائه نمایم.
به هر کدام از همکاران تعداد 1000 سکه خانوارز اهدا خواهد شد.
ضمنا برای شرکت در این طرح 48 ساعت مهلت ثبت نام دارید.
باسپاس