درود دوستان يكي از اشتباهات مديريت كه باعث گمراهي بازيكنان ميشه اطلاعات غلط در مورد اپگريد كردن بالستيك هستش .

در اين عكس ميبينيد كه با هر سطح افزايش حمله ي بالستيك 15درصد به حمله به ساختمانش اضافه ميشه .
اما در اين عكس ميبينيد كه بالستيكي كه حمله ي اون توي اهنگري 10 باشه نه تنها قدرت حمله به ساختمونش افزايش پيدا ميكنه بلكه حمله به پياده نظام سواره نظام

و كمانگير هم افزايش پيدا كرده و همچنين بالستيكي با سطح 0 حمله رو ميتونيد ببينيد و مقايسه كنيد .
لطفا اين اشتباه رو اصلاح كنيد .