با سلام ........

جهت تعویض هارد PS3 روش های زیر را انجام بدهید :

هارد مورد نیاز باید 2.5serial ATA باشد با فرمت FAT 32 ( هارد مورد استفاده در نوت بوکها ) و در صورت خام بودن هارد خود PS3 آن را FAT32 میکند و حداقل 5400rpm و 1 پارتیشن باشد ...... ترجیحا seagate چون هارد خود seagate ps3 است .............. ( هارد parallel نباشد )

در صورت نیاز به فایل های قبلی در :
settings => system settings => backup utility
backup بگیرید و یا دستی روی هر فایل مورد نظر مثلث را زده و copy کنین روی یه فلش مموری یا ..........

( لازم به ذکر است trophy نیاز به sync کردن دارد تا پاک نشود ..... روی trophy مثلث زده و sync کنین )

در مدل های FAT :

نوشته پنهان
طبق شکل زیر نوع PS3 خود را پیدا کرده :نوشته پنهان
مثال : CECHP01
برای مدل های (20GB (model# CECHB01 و (40GB (model# CECHG01 و
(60GB (model# CECHA01 و ( 80GB (model# CECHE01 :

نوشته پنهان
1 . کنسول را خاموش کرده با نگه داشتن دکمه power برای 2 ثانیه .

2 . از پشت کنسول برق اصلی را خاموش کرده .

3 . از سیم ها جداش کرده ( برای امنیت )

4 . کاور رو باز کرده مانند شکل ( در صورت سفت بودن از سکه استفاده کنین فقط به کاور آسیب نرسونین ) :

نوشته پنهان
5 .
1 . پیچ آبی رنگ رو با آچار چهارسوء بازکنین
2 . دسته آهنین رو چر خونده
3 . و توسط دسته آن را به راست حرکت دهید

نوشته پنهان

6 . هارد را از سیستم خارج کنین

نوشته پنهان

7 .قاب آهنین اطراف هارد را توسط 4 پیچ باز کرده :

نوشته پنهان

8 . هارد را مانند شکل از قاب خارج کنین :

نوشته پنهان

9 . هارد جدید را در قاب آهنین قرار داده و 4 پیچ را ببندین

10 . هارد را داخل سیستم قرار داده و با دسته به سمت چپ حرکت داره تا محکم شود و با پیچ آبی آن را ببندین

11 . کاور هارد را وصل کرده

12 . کنسول را روشن کرده و مراحل خاسته شده در کنسول را انجام دهید ( فرمت و ..... )

13 . OS کنسول را با یک ورژن یا بازی یا هرچیزی که در آن هست نصب کرده ( در صورت ورژن بالاتر از 3.00 باشد کنسول لازم نیست )
برای مدل های ( 40GB (model# CECHH01 و ( 160GB (CECHP01 و( 80GB (CECHK01 , CECH01

نوشته پنهان
1 . کنسول را خاموش کرده با نگه داشتن دکمه power برای 2 ثانیه .

2 . از پشت کنسول برق اصلی را خاموش کرده .

3 . از سیم ها جداش کرده ( برای امنیت )

4 . کاور رو باز کرده مانند شکل ( در صورت سفت بودن از سکه استفاده کنین فقط به کاور آسیب نرسونین ) :

نوشته پنهان
5 .
1 . پیچ آبی رو توسط یه آچار چهارسوء باز کرده
2 . دسته رو مانند شکل جلو بکشین

نوشته پنهان

6 . هارد را از سیستم خارج کنین

نوشته پنهان

7 .قاب آهنین اطراف هارد را توسط 4 پیچ باز کرده :

نوشته پنهان

8 . هارد را مانند شکل از قاب خارج کنین :

نوشته پنهان

9 . هارد جدید را در قاب آهنین قرار داده و 4 پیچ را ببندین

10 . هارد را داخل سیستم قرار داده و با دسته به سمت چپ حرکت داره تا محکم شود و با پیچ آبی آن را ببندین

11 . کاور هارد را وصل کرده

12 . کنسول را روشن کرده و مراحل خاسته شده در کنسول را انجام دهید ( فرمت و ..... )

13 . OS کنسول را با یک ورژن یا بازی یا هرچیزی که در آن هست نصب کرده ( در صورت ورژن بالاتر از 3.00 باشد کنسول لازم نیست )

برای مدل های SLIM :

نوشته پنهان
1 . دکمه power را فشار داده تا کنسول خاموش شود .

2 . کنسول را از هر گونه سیم جدا کرده .

3 . کنسول را پشت و رو روی یه پارچه خشک و نرم قرار داده و جای پیچ را باز کنین

نوشته پنهان

4 . پیچی که هارد با آن به کنسول وصل است را باز کرده
1 . پیچ آبی را توسط آچار چهارسوء باز کرده
2 . کاور رو رو به چپ حرکت داده و بعد آن را باز کنین

نوشته پنهان

5 . هارد را از سیستم خارج کنین
دستگیره رو رو به بالا کشیده و هارد رو خارج کنین

نوشته پنهان

6 . 4 پیچ را توسط آچار چهارسوء باز کنین

نوشته پنهان

7 . هارد رو از گوشه گرفته و مطمئن شوید که محکم گرفته اید تا نیفتد

نوشته پنهان

8 . هارد رو مانند شکل از قاب آهنین جدا کرده

نوشته پنهان

9 . هارد جدید را در قاب قرار داده و توسط 4 پیچ آن را محکم کنین

10 . هارد وارد سیستم کنین و کاور رو وصل کنین

11 . کنسول را روشن کرده و مراحل که خود کنسول میگوید را انجام دهید ( مانند فرمت و .... )

12 . OS کنسول را با یک ورژن یا بازی یا هرچیزی که در آن هست نصب کرده ( در صورت ورژن بالاتر از 3.00 باشد کنسول لازم نیست )
و خواهشا پیچ هارو گم نکنین و ...... کنسولو نسوزونین ! و خسته نباشید و هر سوالی بود در خدمتیم \/