درود بر تمام اعضای با وفای مبارزان سبز من به همچین اعضای وفاداری افتخار میکنم امیدوارم هر چه زودتر آی پی من در دنیای2 باز بشه تا بتونم در کنار بچه های سبز خدمت کنم....کوچیک همه اعضای سبز خرابکار