باسلام خدمت فرماندهان جنگ های فضایی


نگارش جدید راهنمای بازی ترجمه شده و آماده استفاده می باشد. حتما راهنما را مطالعه نمایید، برخی از اطلاعات تغییر نموده اند.

برای دسترسی به راهنما از دو روش می توانید استفاده نمایید:

1- ورود به ادرس help.spacewars.ir
2- کلیک بر روی راهنما در صفحه ی باز
ی


با آرزوی توفیق روز افزون
تیم مدیریت جنگ های فضایی