• جنگ خان ها

 • بانوی محبوب

 • جنگ های فضایی

نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: اطلاعات و مشخصات روح خان ورژن 4.5 و 6

 1. Top | #1

  امتیاز: 3,946 ، سطح: 18
  پیشروی سطح: %24 ، امتیاز مورد نیاز برای رسیدن به سطح بعدی: 304
  فعالیت کل: %0
  امتیاز
  3,946
  سطح
  18
  تشکر دریافتی
  2,358 بار در 875 پست
  نوشته ها
  1,738
  دستاورد ها:
  دوستی1000 امتیازپیشرویک سال ثبت نام
  نشان ها:
  تمام کننده بحث

  اطلاعات و مشخصات روح خان ورژن 4.5 و 6

  سلام خدمت دوستان

  در این تاپیک اطلاعات روح خان های ورژن 4.5 و دنیاهای retro (ویرایش قدیمی ) رو قرار بدم.
  همچنین ورژن 4.5 و دنیاهای retro ( ویرایش قدیمی) برای هر کدام 15 سبک مختلف برای روح خان وجود دارد که قرار میدم.

  اطلاعات روح خان در ورژن 4.5:

  روح خان 1:

  يگان ها:
  نيزه دار: 500
  شمشيرزن: 500
  تبرزن: 500
  گرز دار: 500
  جاسوسان: 100
  سواره نظام سبک: 100
  سواره نظام سنگين: 1800
  دژکوب: 20
  بالستيک: 400
  منجنيق: 20
  منجنيق قلعه کوش: 20
  کمانداران با کمان هاي کوتاه: 200
  کماندار با کمان بلند: 3500
  کمان گير با کمان صليبى: 4500
  کماندار سواره: 100
  نجيب زاده: 1
  گارد خان: 100
  ساختمانها:
  معدن طلا - 18 سطح
  معدن آهن - 18 سطح
  چوب بري - 18 سطح
  مزرعه - 18 سطح
  خانه - 24 سطح
  سربازخانه - 15 سطح
  اصطبل ها - 11 سطح
  کارگاه - 12 سطح
  بازار - 10 سطح
  آهنگري - 15 سطح
  درمانگاه - 7 سطح
  ديوار - 11 سطح
  پناهگاه - 7 سطح
  انبارها - 22 سطح
  برج - 7 سطح
  خصوصيات قلعه هاي روح خان سطح1
  سطح مجاز براي بازيکنان براي حمله به اين سطح روح خان 18 تا 24است
  قلعه هاي روح سطح 1 در هر ساعت 1 امتياز به امتيازات قبيله اضافه خواهند کرد.قلعه 10% کمتر منابع توليد مي کند.
  تعداد 400 قلعه روح سطح 1 وجود دارند.جمعيت لشگر قلعه هاي سطح يک 25560 است نيروهاي آن تا سطح آخر آهنگري آپگريد شده اند
  .هيچ يک از نيروها کهنه کار نيستند

  ====================
  روح خان 2:

  يگان ها:
  نيزه دار: 700
  شمشيرزن: 700
  تبرزن: 700
  گرز دار: 700
  جاسوسان: 200
  سواره نظام سبک: 200
  سواره نظام سنگين: 2800
  دژکوب: 30
  بالستيک: 800
  منجنيق: 30
  منجنيق قلعه کوش: 30
  کمانداران با کمان هاي کوتاه: 300
  کماندار با کمان بلند: 8000
  کمان گير با کمان صليبى: 8000
  کماندار سواره: 200
  نجيب زاده: 1
  گارد خان: 100
  ساختمانها:
  معدن طلا - 22 سطح
  معدن آهن - 22 سطح
  چوب بري - 22 سطح
  مزرعه - 22 سطح
  خانه - 26 سطح
  سربازخانه - 16 سطح
  اصطبل ها - 16 سطح
  کارگاه - 13 سطح
  بازار - 12 سطح
  آهنگري - 16 سطح
  درمانگاه - 8 سطح
  ديوار - 14 سطح
  فرمانداري - 1 سطح
  پناهگاه - 8 سطح
  انبارها - 24 سطح
  برج - 8 سطح


  خصوصيات قلعه هاي روح خان سطح2
  سطح مجاز براي بازيکنان براي حمله به اين سطح روح خان 22 تا 28 است
  قلعه هاي روح سطح 2 در هر ساعت 2 امتياز به امتيازات قبيله اضافه خواهند کرد.قلعه 20% کمتر منابع توليد مي کند.
  تعداد 400 قلعه روح سطح 2وجود دارند.
  جمعيت لشگر قلعه هاي سطح دو 44190است و 6 يگان آن بصورت تصادفي داراي سطح کهنه کار در دفاع يا حمله هستند.

  ====================
  روح خان 3:

  يگان ها:
  نيزه دار: 1200
  شمشيرزن: 1200
  تبرزن: 1200
  گرز دار: 1200
  جاسوسان: 300
  سواره نظام سبک: 300
  سواره نظام سنگين: 4000
  دژکوب: 40
  بالستيک: 1200
  منجنيق: 40
  منجنيق قلعه کوش: 40
  کمانداران با کمان هاي کوتاه: 400
  کماندار با کمان بلند: 13000
  کمان گير با کمان صليبى: 11000
  کماندار سواره: 300
  نجيب زاده: 1
  گارد خان: 100
  ساختمانها:
  معدن طلا - 26 سطح
  معدن آهن - 26 سطح
  چوب بري - 26 سطح
  مزرعه - 26 سطح
  خانه - 28 سطح
  سربازخانه - 19 سطح
  اصطبل ها - 17 سطح
  کارگاه - 14 سطح
  بازار - 14 سطح
  آهنگري - 17 سطح
  درمانگاه - 9 سطح
  ديوار - 17 سطح
  فرمانداري - 2 سطح
  پناهگاه - 9 سطح
  انبارها - 26 سطح
  برج - 9 سطح
  خصوصيات قلعه هاي روح خان سطح3
  سطح مجاز براي بازيکنان براي حمله به اين سطح روح خان 26 تا 32 است
  قلعه هاي روح سطح 3 در هر ساعت 5 امتياز به امتيازات قبيله اضافه خواهند کرد
  و همچنين 50 امتياز هنگام تسخير اضافه خواهد کرد.
  قلعه 30% کمتر منابع توليد مي کند.تعداد 250قلعه روح سطح 3 وجود دارند.
  جمعيت لشگر قلعه هاي سطح سه 65220 است
  و ده يگان آن بصورت تصادفي در دفاع يا حمله کهنه کار گرديده اند

  ====================
  روح خان 4:

  يگان ها:
  نيزه دار: 2000
  شمشيرزن: 2000
  تبرزن: 2000
  گرز دار: 2000
  جاسوس: 400
  سواره نظام سبک: 400
  سواره نظام سنگين: 8000
  دژکوب: 50
  بالستيک: 1600
  منجنيق: 50
  منجنيق قلعه کوش: 50
  کمانداران با کمان هاي کوتاه: 500
  کماندار با کمان بلند: 17000
  کمان گير با کمان صليبى: 13000
  کماندار سواره: 400
  نجيب زاده: 1
  گارد خان: 100
  ساختمانها:
  معدن طلا - 30 سطح
  معدن آهن - 30 سطح
  چوب بري - 30 سطح
  مزرعه - 30 سطح
  خانه - 30 سطح
  سربازخانه - 21 سطح
  اصطبل ها - 18 سطح
  کارگاه - 15 سطح
  بازار - 16 سطح
  آهنگري - 18 سطح
  درمانگاه - 10 سطح
  ديوار - 20 سطح
  فرمانداري - 3 سطح
  پناهگاه - 10 سطح
  انبارها - 28 سطح
  برج - 10 سطح
  خصوصيات قلعه هاي روح خان سطح4
  سطح مجاز براي بازيکنان براي حمله به اين سطح روح خان 30 تا 36 است
  قلعه هاي روح سطح 4 در هر ساعت 10 امتياز به امتيازات قبيله اضافه خواهند کرد
  و همچنين 200 امتياز هنگام تسخير اضافه خواهد کرد.
  قلعه 50% کمتر منابع توليد مي کند.تعداد 250 قلعه روح سطح 4 وجود دارند.
  جمعيت لشگر قلعه هاي سطح يک 102250 است
  و همه يگانهاي ان بصورت تصادفي در دفاع يا حمله کهنه کار گرديده اند

  ====================
  اطلاعات مشترک:
  يگان جاسوس و نجيب زاده کهنه کار نيستند
  و در هر سطح روح خان به غير از روح 1،
  يگان هايي به صورت تصادفي در حالت حمله يا دفاع کهنه شده اند


  ارتقا :
  يگان حمله دفاع
  نيزه دار 10 10
  شمشيرزن 10 10
  تبرزن 10 10
  گرز دار 10 10
  جاسوسان 10 10
  سواره نظام سبک 10 10
  سواره نظام سنگين 10 10
  دژکوب 10 10
  بالستيک 10 10
  منجنيق 10 10
  منجنيق قلعه کوش 10 10
  کمانداران با کمان هاي کوتاه 10 10
  کماندار با کمان بلند 10 10
  کمان گير با کمان صليبى 10 10
  کماندار سواره 10 10
  نجيب زاده 0 0
  گارد خان 3 3
  جمعيت در معادن: 0


  مهارت ها:
  مهارت سطح
  فرمانروايي 3
  جنگجو 3
  کماندار 3
  جنگجوي سواره 3
  مدافع 3
  پيشاهنگ 3
  سرمايه گذارى 3
  طبيب 3
  محاصره 3
  بخت و اقبال 3
  تحصيلات 3
  مهارت اردوگاهي 3
  مهارت قلعه گشايي 3


  ====================

  15 سبک مختلف که روح خان :

  1.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/37967802306740912400.jpg
  2.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/60280691636275158450.jpg
  3.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/30153679901141714770.jpg
  4.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/30417953804743600674.jpg
  5.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/44467729764303816313.jpg
  6.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/73389990817553354625.jpg
  7.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/26595708586390371811.jpg
  8.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/18811622394631732068.jpg
  9.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/85472110953699763595.jpg
  10.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/75231657516578481749.jpg
  11.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/41748456512935670106.jpg
  12.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/82905886343511492398.jpg
  13.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/61398025436280973688.jpg
  14.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/61983122541946547810.jpg
  15.
  http://upload7.ir/imgs/2014-03/96878408473768822540.jpg


  تصاوير پيوست شده تصاوير پيوست شده

  گرگ یه نماده که برای رسیدن به اهدافش دست به هرکاری میزنه! پس دوروبرم نچرخ که مثله گرگ تیکه پارت میکنم!

  هیچکس تنها نیست ، او در همه حال کنار ماست !
  *بی همتای اول*


  مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . . 2. 29 کاربر از amir.pars عزیز برای این پست تشکر کرده اند:

  **ahmadkhatar** (03-26-2014),51535759 (08-05-2014),Admiral.co (07-15-2014),aepmj (03-31-2014),aminsa91 (03-16-2014),amirhasan13 (05-20-2014),AngryBirdsStarWarsII (08-04-2014),ehya (04-23-2014),emadleechco (08-15-2018),gharibion (07-08-2014),ha.sh (11-26-2015),hamid1h (10-18-2016),HamidHilton (03-16-2014),Hossein-saremi (06-04-2014),huoshang40 (06-10-2014),I--I (10-15-2015),khan1990 (03-16-2014),kug3000 (03-16-2014),m_joker (03-22-2014),mami19 (08-07-2015),Morphling__IR (06-04-2014),شوالیه سیاه (03-16-2014),سرباز-پارسی (04-04-2014),rashno.a (09-08-2014),SaeedRelax (07-21-2014),salamir (03-16-2014),sharisonz (03-16-2014),Sniper.393 (11-14-2014),X.E.N.O.N (05-04-2014)

 3. Top | #2

  امتیاز: 3,946 ، سطح: 18
  پیشروی سطح: %24 ، امتیاز مورد نیاز برای رسیدن به سطح بعدی: 304
  فعالیت کل: %0
  امتیاز
  3,946
  سطح
  18
  تشکر دریافتی
  2,358 بار در 875 پست
  نوشته ها
  1,738
  دستاورد ها:
  دوستی1000 امتیازپیشرویک سال ثبت نام
  نشان ها:
  تمام کننده بحث
  اطلاعات روح خان در ورژن6 دنیاهای retro (ویرایش قدیمی ):

  روح خان1:

  يگان ها:

  نيزه دار: 601
  شمشيرزن: 501
  تبرزن: 401
  گرز دار: 401
  جاسوسان: 101
  سواره نظام سبک: 1001
  سواره نظام سنگين: 1001
  دژکوب: 41
  بالستيک: 301
  منجنيق: 101
  منجنيق قلعه کوش: 101
  کمانداران با کمان هاي کوتاه: 1001
  کماندار با کمان بلند: 3001
  کمان گير با کمان صليبى: 3001
  کماندار سواره: 201
  نجيب زاده: 1
  گارد خان: 401
  برج:
  ارائه نشده


  ساختمانها:
  معدن طلا - 15 سطح
  معدن آهن - 15 سطح
  چوب بري - 15 سطح
  مزرعه - 15 سطح
  خانه - 20 سطح
  سربازخانه - 10 سطح
  اصطبل ها - 10 سطح
  کارگاه - 3 سطح
  بازار - 4 سطح
  آهنگري - 10 سطح
  ديوار - 6 سطح
  پناهگاه - 4 سطح
  انبارها - 18 سطح
  برج - 4 سطح


  حمايت ها: ارائه نشده


  ارتش(هاي) پشتيبان بيشتر: ارائه نشده


  ارتقا :
  يگان حمله دفاع
  نيزه دار 11 10
  شمشيرزن 10 11
  تبرزن 10 11
  گرز دار 10 11
  جاسوسان 10 11
  سواره نظام سبک 10 11
  سواره نظام سنگين 10 11
  دژکوب 10 11
  بالستيک 11 10
  منجنيق 11 10
  منجنيق قلعه کوش 11 10
  کمانداران با کمان هاي کوتاه 11 10
  کماندار با کمان بلند 11 10
  کمان گير با کمان صليبى 11 10
  کماندار سواره 10 10
  نجيب زاده 10 10
  گارد خان 3 3
  جمعيت در معادن: 0


  مهارت ها:
  مهارت سطح
  فرمانروايي 3
  جنگجو 3
  کماندار 3
  جنگجوي سواره 3
  مدافع 3
  پيشاهنگ 3
  سرمايه گذارى 3
  طبيب 3
  محاصره 3
  بخت و اقبال 3
  تحصيلات 3
  مهارت اردوگاهي 3
  مهارت قلعه گشايي 3
  مباشر 3

  ====================

  روح خان2:

  يگان ها:
  نيزه دار: 3101
  شمشيرزن: 1501
  تبرزن: 901
  گرز دار: 901
  جاسوسان: 201
  سواره نظام سبک: 2001
  سواره نظام سنگين: 2001
  دژکوب: 61
  بالستيک: 601
  منجنيق: 201
  منجنيق قلعه کوش: 201
  کمانداران با کمان هاي کوتاه: 2001
  کماندار با کمان بلند: 4001
  کمان گير با کمان صليبى: 4001
  کماندار سواره: 501
  نجيب زاده: 1
  گارد خان: 801
  برج:
  ارائه نشده


  ساختمانها:
  معدن طلا - 18 سطح
  معدن آهن - 18 سطح
  چوب بري - 18 سطح
  مزرعه - 18 سطح
  خانه - 22 سطح
  سربازخانه - 13 سطح
  اصطبل ها - 12 سطح
  کارگاه - 6 سطح
  بازار - 7 سطح
  آهنگري - 12 سطح
  ديوار - 9 سطح
  پناهگاه - 8 سطح
  انبارها - 20 سطح
  برج - 6 سطح


  حمايت ها: ارائه نشده


  ارتش(هاي) پشتيبان بيشتر: ارائه نشده


  ارتقا :
  يگان حمله دفاع
  نيزه دار 11 10
  شمشيرزن 10 11
  تبرزن 10 11
  گرز دار 10 11
  جاسوسان 10 11
  سواره نظام سبک 10 11
  سواره نظام سنگين 10 11
  دژکوب 10 11
  بالستيک 11 10
  منجنيق 11 10
  منجنيق قلعه کوش 11 10
  کمانداران با کمان هاي کوتاه 11 10
  کماندار با کمان بلند 11 10
  کمان گير با کمان صليبى 11 10
  کماندار سواره 10 10
  نجيب زاده 10 10
  گارد خان 3 3
  جمعيت در معادن: 0


  مهارت ها:
  مهارت سطح
  فرمانروايي 3
  جنگجو 3
  کماندار 3
  جنگجوي سواره 3
  مدافع 3
  پيشاهنگ 3
  سرمايه گذارى 3
  طبيب 3
  محاصره 3
  بخت و اقبال 3
  تحصيلات 3
  مهارت اردوگاهي 3
  مهارت قلعه گشايي 3
  مباشر 3

  ====================

  روح خان3:

  يگان ها:
  نيزه دار: 4501
  شمشيرزن: 2501
  تبرزن: 1101
  گرز دار: 1101
  جاسوسان: 301
  سواره نظام سبک: 3001
  سواره نظام سنگين: 2601
  دژکوب: 81
  بالستيک: 901
  منجنيق: 401
  منجنيق قلعه کوش: 401
  کمانداران با کمان هاي کوتاه: 3501
  کماندار با کمان بلند: 5001
  کمان گير با کمان صليبى: 5001
  کماندار سواره: 801
  نجيب زاده: 1
  گارد خان: 1501
  ساختمانها:
  معدن طلا - 21 سطح
  معدن آهن - 21 سطح
  چوب بري - 21 سطح
  مزرعه - 21 سطح
  خانه - 24 سطح
  سربازخانه - 16 سطح
  اصطبل ها - 14 سطح
  کارگاه - 9 سطح
  بازار - 10 سطح
  آهنگري - 14 سطح
  ديوار - 12 سطح
  پناهگاه - 12 سطح
  انبارها - 22 سطح
  برج - 8 سطح  ====================

  روح خان4:

  يگان ها:
  نيزه دار: 5001
  شمشيرزن: 3001
  تبرزن: 2001
  گرز دار: 2001
  جاسوسان: 401
  سواره نظام سبک: 4001
  سواره نظام سنگين: 3001
  دژکوب: 101
  بالستيک: 1201
  منجنيق: 501
  منجنيق قلعه کوش: 501
  کمانداران با کمان هاي کوتاه: 5001
  کماندار با کمان بلند: 6001
  کمان گير با کمان صليبى: 6001
  کماندار سواره: 1201
  نجيب زاده: 1
  گارد خان: 2301
  ساختمانها:
  معدن طلا - 24 سطح
  معدن آهن - 24 سطح
  چوب بري - 24 سطح
  مزرعه - 24 سطح
  خانه - 26 سطح
  سربازخانه - 19 سطح
  اصطبل ها - 16 سطح
  کارگاه - 12 سطح
  بازار - 13 سطح
  آهنگري - 16 سطح
  درمانگاه - 4 سطح
  ديوار - 15 سطح
  پناهگاه - 16 سطح
  انبارها - 24 سطح
  برج - 10 سطح

  ====================

  اطلاعات مشترک:

  يگان کماندار سواره و نجيب زاده کهنه کار نيستند
  در اين ورژن در تمام سطوح تمام يگان هاي به غيز از موارد ذکر شده در بالا کهنه کار هستند


  ارتقا :
  يگان حمله دفاع
  نيزه دار 11 10
  شمشيرزن 10 11
  تبرزن 10 11
  گرز دار 10 11
  جاسوسان 10 11
  سواره نظام سبک 10 11
  سواره نظام سنگين 10 11
  دژکوب 10 11
  بالستيک 11 10
  منجنيق 11 10
  منجنيق قلعه کوش 11 10
  کمانداران با کمان هاي کوتاه 11 10
  کماندار با کمان بلند 11 10
  کمان گير با کمان صليبى 11 10
  کماندار سواره 10 10
  نجيب زاده 10 10
  گارد خان 3 3
  جمعيت در معادن: 0


  مهارت ها:
  مهارت سطح
  فرمانروايي 3
  جنگجو 3
  کماندار 3
  جنگجوي سواره 3
  مدافع 3
  پيشاهنگ 3
  سرمايه گذارى 3
  طبيب 3
  محاصره 3
  بخت و اقبال 3
  تحصيلات 3
  مهارت اردوگاهي 3
  مهارت قلعه گشايي 3
  مباشر 3

  ====================

  15 سبک مختلف که روح خان :

  1.
  http://www.8pic.ir/images/21687435759889066548.jpg
  2.
  http://www.8pic.ir/images/60721087226816746732.jpg
  3.
  http://www.8pic.ir/images/66278907971139168443.jpg
  4.
  http://www.8pic.ir/images/88751837174288743634.jpg
  5.
  http://8pic.ir/images/03398301559220869387.jpg
  6.
  http://www.8pic.ir/images/10741172594602117774.jpg
  7.
  http://www.8pic.ir/images/01735843954292509137.jpg
  8.
  http://8pic.ir/images/29601627133858555894.jpg
  9.
  http://www.8pic.ir/images/26483018669945424055.jpg
  10.
  http://www.8pic.ir/images/19262318695980252094.jpg
  11.
  http://8pic.ir/images/06151892744358693568.jpg
  12.
  http://8pic.ir/images/83770944059133880976.jpg
  13.
  http://www.8pic.ir/images/18992404961324494711.jpg
  14.
  http://www.8pic.ir/images/86169293995302891358.jpg
  15.
  http://8pic.ir/images/03842836284006932327.jpg  ویرایش توسط amir.pars : 03-18-2014 در ساعت 09:27 PM

  گرگ یه نماده که برای رسیدن به اهدافش دست به هرکاری میزنه! پس دوروبرم نچرخ که مثله گرگ تیکه پارت میکنم!

  هیچکس تنها نیست ، او در همه حال کنار ماست !
  *بی همتای اول*


  مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره . . . 4. 53 کاربر از amir.pars عزیز برای این پست تشکر کرده اند:

  **ahmadkhatar** (03-26-2014),3rr0r (03-16-2014),51535759 (07-20-2014),Admiral.co (07-15-2014),aepmj (05-18-2014),ahmad (03-16-2014),aminsa91 (03-16-2014),amirhasan13 (05-20-2014),Andrial (03-16-2014),AngryBirdsStarWarsII (08-04-2014),BROTHERS33 (12-02-2014),danger-khan (07-02-2014),emadleechco (09-06-2018),eragonr (03-22-2014),f.n. (05-08-2014),farzad.ir (03-21-2014),ganjepoor (04-09-2014),gharibion (07-08-2014),godofwaramir (12-31-2015),ha.sh (11-26-2015),hamid1h (10-18-2016),HamidHilton (03-16-2014),Hossein-saremi (06-04-2014),huoshang40 (06-10-2014),I--I (10-15-2015),khan1990 (03-16-2014),kug3000 (03-16-2014),Lee-H.I.V (07-03-2014),m_joker (03-22-2014),mahdyar_bd (10-02-2014),mamad...56 (04-13-2020),mami19 (08-07-2015),masoud.2mokhi (06-12-2014),MiGren (03-31-2014),mohammad8816143 (05-26-2015),Morphling__IR (06-04-2014),شوالیه سیاه (03-16-2014),سرباز-پارسی (04-04-2014),P_of_B (05-08-2014),RainMan (02-18-2015),rashno.a (09-08-2014),Return…Of…WarrioR (02-24-2015),SaeedRelax (11-19-2015),saharj24 (03-16-2014),salamir (03-16-2014),selo.21 (07-03-2014),sharisonz (03-16-2014),منصور_پادشاه صلح (03-31-2014),هفت.خاج (04-05-2014),v_n_h (03-21-2014),Vahid_ath (03-21-2014),X.E.N.O.N (05-04-2014),zom-b (05-18-2014)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •  
کلیه حقوق مادی و معنوی برای پرتال Madmoo محفوظ است.
طراحی قالب توسط وی بی ایران
قدرت گرفته از ویبولتین 4.2