دوستان لطفا باذکر دلیل بگید دوست دارید تو ورژن تست7 چه ویژگی های اضافه بشه؟
خواهشا آرزوهاتونو.....