سلام
وارد ورژن جدید شدیم از رییسهای انجمن درخواست ارائه بسته گرافیکی جدید را دارم.در این بسته راهنمایی کنید چطور روی google chrome و mozilla نصب کنیم.
آیا باید بسته های قدیمی به عنوان پیش نیاز نصب شود.?
آیا addon پیشنیازی هم میخواد؟
لطفا این بسته رو بزارید تا حجم کمتری از اینترنت مصرف شود
تشکر