سلام
اگه میشه این جا پخش مهارت رو در قهرمان رو توضیح بدین ممنون میشم