با سلام

این بازی با این تعداد یازیکن به خودی خود سرد و کم جنب و جوش بود

اگر مدیریت تجربه این بازی را داشته باشند میدانند که بازی جنگ های فضایی بر مبنای جنگ استوار است و یکی از مهمترین مسائل در جنگها اطلاع از زمان دقیق آنلاین بودن بازیکنان است و یکی از اصلی ترین دلایل خرید اشتراک پریمیوم همین مسئله می باشد بنابراین تغییری که در نمایش زمان آنلاین بودن بازیکنان به وجود آمده اشتباه است و از جذابیت بازی و خرید اشتراک پریمیوم می کاهد .

با آرزوی توفیق