بازي هاي كوتاه


بازي هاي كوتاه راهي مناسب براي سرگرم كردن شما و همچنين افزايش هوش ، امتياز و پول شما هستند

پس از يك بار بازي آنها ، ديگر به شما هوش و امتياز و پول نميدهند فقط براي سرگرمي بيشتر ميتوانيد آنها را بازي كنيدسودوكو


براي انجام بازي بايد شماره هاي وارد نشده را كه از 1 تا 9 هست در جاي مناسب خود قرار دهيد. رديف ها بايد از شماره 1-9 را در خود داشته باشند بدين معنا كه يك عدد در يك رديف يا ستون نميتواند دو بار تكرار شود

براي اين بازي سه مرحله مختلف وجود دارد

آسان با جايزه 0.2 تا 0.5 هوش


متوسط با جايزه 0.5 تا 1 هوش


سخت با جايزه 1 تا 2.5 هوش و 40 دلار

تمركز


با انجام اين بازي امتياز از 5 تا 100 به دست خواهيد آورد. بايد هر دو عكس يك شكل را در عرض كمتر از 2 دقيقه بيابيد

شروع بازي درست پس از كليك كردن دكمه آغاز بازي ست.بادي روي عكس هاي خالي كليك كنيد تا شكل ها نمايش داده شوند و بتوانيد شكل هاي مشابه را بيابيد. چنان چه روي دو عكس غير مشابه كليك كنيد هر دو كارت دوباره بسته خواهند شد. با تمام شدن بازي ، امتياز خود را كسب خواهيد كرد

نقطه بازي


در اين بازي شما با كامپيوتر بازي ميكنيد و مابين خطوط ، خطي را ترسيم ميكنيد. هر كسي كه چهار خانه را بتواند تكميل كند يك خانه را بدست مي اورد كه در حكم يك امتياز است. بايد بتوانيد خانه هاي بيشتر از كامپيوتر درست كنيد .

اگر امتياز بيشتري نسبت به كامپيوتر به دست آورديد از 10 تا 40 دلار و 0.5 هوش كسب خواهيد كرد

پازل تصويري


بايد تكه هاي پازل را طوري بچينيد كه عكس كامل شود. بايد مدل عكس كه در سمت راست از شما خواسته شده را كامل كنيد. براي حركت دادن تكه ها بايد تكه ي مورد نظر را به قسمت فضاي خالي انتقال دهيد و به همين ترتيب بازي را تا به انتها انجام دهيد

آسان با جايزه 0.1 تا 0.3 هوش


متوسط با جايزه 0.3 تا 1 هوش

سخت با جايزه 1 تا 3 هوش و 50 دلار

سيمون


بايد همه ي حركات بازي را همانگونه كه انجام شده ، شما نيز انجام دهيد. يعني بايد همان الگويي را دنبال كنيد كه كامپيوتر انجام داده و دقيقا به ترتيب روي حيوان مورد نظر كليك كنيد. حيواني كه توسط كامپيوتر انخاب ميشود دور خود هاله اي دارد و شما بايد تمركز كنيد و ترتيب ان را به ياد داشته باشيد. هر بار كامپيوتر يك حركت بيشتر از بار قبلي انجم خواهد داد و شما بايد همه ي حركت هاي قبلي را به اضافه حركت جديد كامپيوتر دوباره انجام دهيد

با هر يك بار انجام دادن درست 5 امتياز دريافت خواهيد كرد
برج هاي هانوي


همه ي حلقه هاي بازي كه روي يك برج قرار دارند را به فضاي خالي ديگري انتقال دهيد به طوري كه همه ي آنها باز به ترتيب روي هم قرار بگيرند دقت كنيد كه

در يكزمان فقط يك ديسك را ميتوانيد حركت دهيد

ديسك با عدد بزرگتر نميتواند روي ديسك با عدد كوچكتر قرار بگيرد

باي شروع بازي ، ابتدا بالاترين ديسك روي قله برج را برداريد و در مكان ديگري قرار دهيد. وسپس با ديسك بعدي ادامه دهيد . مثلا ديسك دو را هم در فضاي خالي ديگر قرار داديد . اكنون بايد ديسك يك را روي ديسك دو قرار دهيد تا فضاي خالي براي ديسك 3 داشته باشيد. با قرار دادن ديسك سه بايد ديسك يك را در بالاي برج و ديسك رو را روي ديسك سه و سپس ديسك يك را روي آنها بگذاريد و به همين منوال بازي ا تا به آخر انجام دهيد

مراحل اين بازي

آسان با جايزه 20 امتياز


متوسط با جايزه 40امتياز

سخت با جايزه 1 هوش ، 50 دلار و 60 امتياز

فال امروز


فقط روي كوكي كليك كنيد. سپس طالع شما در ان روز براي شما نمايش داده خواهد شد .

ذهن برتر


كامپيوتر 4 رنگ را انتخاب ميكند و شما بايد از ميان 6 رنگ تشخصي دهيد كه كدام 4 رنگ انتخاب شده است

براي انجام بازي بايد جاي 4 رنگ را بتوانيد درست حدس بزنيد بعد از كامل كردن هدس هايتان ميتوانيد متوجه شويد كه كدام رنگ را در جاي درست قرار داده ايد

رنگ هاي انتخبا شده ممكن است آبي ، زرد ، سبز ، قرمز ، نارنجي يا سياه باشد

يك رنگ ميتواند هر چند بار در سكانس انتخاب شود

10 بار ميتوانيد جاي درست رنگ ها را حدس بزنيد

رنگ هاي مورد نظر خود ا به خانه هاي خالي بكشيد. با هر بار درست انتخاب كردن رنگ ، كامپيوتر يك خانه ي سياه در سمت راست بازي به شما نشان خواهد داد اگر هر 4 رنگ را ردست تشخصي داديد ، 4 خانه ي سياه شما تكميل مي شود و چنانچه رنگ درست را انتخاب كرديد ولي آن را در جاي نا مناسب قرار داديد خانه اي با رنگ سفيد به شما نشان داده خواهد شد

از 1 تا 3 حدس : 80 دلار


از 4 تا 8 حدس : 40 دلار


از 9 تا 10 حدس 20 دلار

پاك كردن


پس از كليك كردن روي دكمه اغاز بازي نشانگر موس خود را روي صفحه بكشيد تا پاك شود . درون ان از 1 تا 4 الماس وجد دارد كه هر الماس 10 دلار به شما ميدهد

دوئل مد


بايد بتوانيد مكاني كه كامپيوتر قدم و يا حالت خود را بر ميدارد پيشگويي كنيد. حركات از 5 حركت تا 12 حركت را شامل ميشود و حالت ها از 1 تا 5 را شامل ميشود

اگر يك قدم خود را مطابق با قدم كامپيوتر برداريد 10 امتياز ميگيريد

اگر يك حالت خود را درست برداريد 30 امتياز ميگيريد

اگر يك حالت خود را به اي حالت ديگري كه كامپيوتر قرار داده ولي در همان مكان انتخاب كنيد 30 امتياز ميگيريد

اگر حالت خود را دقيقا در همان مكاني كه كامپيوتر قرار داده برداريد 100 امتياز ميگيريد

نكته ها

راهنمايي كوچك : 1 تا 2 قدم كامپيوتر را با كسر 3 الماس به شما نشان ميدهد


راهنمايي بزرگ : 1 تا 2 قدم و يك حالت از كامپيوتر را با كسر 7 الماس به شما نشان ميدهد


دقت كنيد كه براي اينكه بتوانيد بازي هاي كوتاه را به انجام برسانيد بايد آخرين ورژن فلش پلير را روي كامپيوتر خود نصب كنيد