من چرا الان نمی تونم ثبت نام کنم؟میزنه بسته شده.میشه یکی بهم بگه چی کار کنم یا حداقل بگه کی باز میشه؟ مرسی