درود

نبرد سالانه قبایل از راه رسید تا شما و هم تیمی های شما را به چالش بکشاند!
این یک رویداد برای قبیله هاست، که قبیله ها از تمام کشورها در آن شرکت می کنند. نبرد شدید خواهد بود و در نهایت قبیله ای که بیشترین امتیاز را به دست آورد، برنده نهایی خواهد شد و در تاریخ بازی به عنوان رسمی قبیله پیروز نوشته خواهد شد!

محل برگزاری این رویداد کجاست؟
رویداد در دنیای 61 برگزار خواهد شد – Version 7.1 Classic

زمان شروع مسابقه کی است؟
مسابقه با ریستارت دنیای 61 آغاز خواهد شد – 09.10.2017

جوایز برندگان چیست؟
اولین قبیله در رتبه بدی نهایی قبایل دریافت خواهد کرد:
لوگوی ویژه قبیله برای قبیله پیروز فقط در دنیای 61
تصویر ویژه برای توضیحات قبیله
1000 سکه برای هر یک از اعضای قبیله
15 روز وی آی پی برای هر یک از اعضای قبیله

دومین – 500 سکه و 5 روز وی آی پی برای هر یک از اعضای قبیله

سومین –100 سکه برای هر یک از اعضای قبیله

هر قبیله می تواند در این رویداد شرکت کند و شانس اول شدن در پایان راند را داشته باشد

این رویداد برای نفع بازیکنان سازماندهی شده است، برای نشان دادن قدردانی از تعهد خود و دادن فرصتی برای هر قبیله برای اثبات برتری خود بر رقبا
هم تیمیهای خود را جمع کنید و خود را برای نبرد آماده کنید! به امید دیدار در میدان نبرد!
فراموش نکنید – تاریخ آغاز راند 09.10.2017

لینک گروه خانوارزی:

https://t.me/joinchat/Bn2IUD9n-7F5IMIVm0wH3g

موفق باشید