اشخاصی که قصد ثبت شرکت تبلیغاتی دارند، بهتر است با طبقه بندی این شرکت، آشنا شوند:
1- شرکت های ارائه دهنده کلیه خدمات تبلیغاتی
این نوع شرکت، بزرگترین نوع شرکتهای تبلیغاتی از نظر میزان و تنوع ارائه خدمات، شناخته می شوند. این نوع شرکت، تمام خدمات مورد نیاز مشتریان را به منظور اداره کلیه وظایف تبلیغاتی ارائه می کند. مانند بازاریابی و برنامه ریزی رسانه ای، فعالیتهای تحقیقاتی، مفهوم سازی خلاق و...
2- مؤسسات خلاق
دارای اندازه ی نسبتاً کوچک اند. توجه اصلی این موسسات به ایجاد محصول خلاقانه متمرکز است. این موسسات متشکل از تعدادی از افراد خلاق و هنرمند بوده که معمولا به صورت شراکتی با یکدیگر همکاری می کنند.
3- موسسات داخلی
این موسسات در داخل شرکتهای بزرگ ایجاد می شوند. البته با اینکه تحت تملک شرکت اصلی می باشد ولی به صورت مستقل فعالیت می کنند. مدیر تبلیغات شرکت اصلی، رئیس این موسسات است که در جهت اهداف شرکت، موسسه خود را هدایت می کند.
4- شرکتهای تبلیغاتی مستقل
کلیه فعالیت های خود را تحت نیروی متخصص خود و تحت عنوان یک برند انجام داده و از هیچ شخص یا شرکتی خارج از سازمان استفاده نمی کنند.
5- شرکت تبلیغاتی دیجیتال
سرویس های تحت وب و آنلاین را به صورت ترکیبی عرضه می کنند. سرویس هایی از جمله طراحی سایت، بهینه سازی سایت، تبلیغات آنلاین و...