تامین مالی از طریق بدهی چیست؟

تامین مالی به وسیله بدهی زمانی اتفاق می*افتد که شرکت با فروش ابزارهای بدهی به افراد و یا سرمایه*گذاران نهادی پولی را برای افزایش سرمایه در گردش یا هزینه*های سرمایه، جذب می*کند. در ازای پول وام داده شده، افراد یا مؤسسات به*عنوان اعتباردهندگان شناخته شده، و تعهد می*گیرند که اصل و بهره بدهی بازپرداخت می*شود.

راه دیگر برای جذب سرمایه در بازارهای بدهی، انتشار سهام درعرضه عمومی است؛ که به این روش تامین مالی از طریق فروش سهام می*گویند.

بهترین مقالات در زمینه تامین مالی جمعی و تامین مالی در سایت یوفاندمیتوانید مطالعه کنید

جزئیات تامین مالی مبتنی طریق بدهی

هنگامی که یک شرکت نیاز به پول دارد، از سه مسیر می*تواند تامین مالی کند: فروش سهم، ایجاد بدهی یا ترکیبی از هر دوی آن*ها. فروش سهم، واگذاری بخشی از مالکیت شرکت است. این روش به سهامداران حقی را بر درآمدهای آتی شرکت می*دهد اما از طرفی نیاز به بازپرداخت ندارد. اگر شرکت ورشکسته شود صاحبان سهام در آخر صف دریافت*کنندگان پول هستند.

مسیر دیگری که شرکت برای افزایش سرمایه کسب*وکار خود پیش رو دارد ایجاد بدهی است.

تامین مالی از طریق بدهی زمانی اتفاق می*افتد که یک شرکت محصولاتی با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه، یا سایر ابزار مبتنی بر بدهی را برای به دست آوردن سرمایه مورد نیاز به*منظور رشد و گسترش عملیات خود به سرمایه*گذاران بفروشد. هنگامی که یک شرکت اوراق قرضه صادر می*کند، سرمایه*گذارانی که اوراق قرضه را خریداری می*کنند، وام*دهندگانی هستند که در قالب شخصی یا نهادی شرکت را با بدهی تامین مالی می*کنند. مبلغ وام سرمایه گذاری شده که به عنوان اصل وام نامیده می*شود، باید در یک تاریخ توافق شده در آینده پرداخت شود. اگر شرکت ورشکسته شود، وام*دهندگان ادعای بالاتری نسبت به دارایی های نقدی نسبت به سهامداران دارند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

http://ufund.ir/

هزینه تامین مالی از طریق بدهی

ساختار سرمایه شرکت متشکل از بدهی و حقوق صاحبان سهام است. هزینه سهام، پرداخت سود سهم به صاحبان سهام است و هزینه بدهی پرداخت بهره به دارندگان اوراق قرضه است. وقتی یک شرکت اوراق بدهی صادر می*کند نه تنها متعهد به بازپرداخت اصل بدهی است بلکه متعهد به پرداخت بهره سالانه به دارندگان اوراق قرضه نیز می*شود. نرخ بهره پرداخت شده به این ابزار بدهی نمایانگر هزینه قرض گرفتن برای صادر کننده اوراق بدهی است.

مجموع هزینه*های تامین مالی از طریق سهام و بدهی، هزینه سرمایه شرکت است.

هزینه سرمایه نشان*دهنده حداقل بازدهی است که شرکت باید کسب کند تا حقوق صاحبان سهام،* طلبکاران و سایر تامین*کنندگان سرمایه را تضمین کند. تصمیمات سرمایه*گذاری شرکت در ارتباط با پروژه*ها و عملیات جدید همیشه باید با بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه همراه باشد. اگر بازدهی کمتر از هزینه سرمایه باشد آنگاه شرکت عایدی مثبتی برای سرمایه*گذاران ندارد. در این مورد شرکت نیاز به ارزیابی مجدد ساختار سرمایه خود دارد.

فرمول هزینه تامین مالی از طریق بدهی به صورت زیر است:

K = هزینه بهره x (1 - نرخ مالیات)

که در اینجا K هزینه ایجاد بدهی است.

از آنجا که بهره بدهی در بسیاری از موارد از مالیات کسر می*شود، هزینه بهره برمبنای بعد از مالیات محاسبه می*شود تا با هزینه سهام قابل مقایسه*تر شود زیرا بر درآمد حاصل از سهام مالیات اخذ می*شود.

اندازه*گیری تامین مالی از طریق بدهی

یک معیار برای اندازه*گیری و مقایسه اینکه چه میزان از سرمایه شرکت از طریق بدهی تامین شده است نسبت بدهی به سهام است(D/E).

مقاله تامین مالی

به عنوان مثال اگر کل بدهی 2 میلیون دلار و کل حقوق صاحبان سهام 10 میلیون دلار باشد،*نسبت بدهی به سهام 20٪ است. این به این معنی است که به ازای هر یک دلار بدهی 5 دلار سهام وجود دارد. به طور کلی نسبت بدهی به سهام پایین به نسبت بالا ارجحیت دارد هرچند برخی صنایع نسبت به دیگر صنایع تحمل بدهی بیشتری دارند.

هم بدهی و هم سهام در ترازنامه منعکس می*گردند.

تامین مالی شرکتی

نرخ* بهره*های تامین مالی از طریق بدهی

برخی از سرمایه*گذاران در اوراق بدهی به حفظ اصل پول علاقه*مند هستند در حالی که برخی دیگر به دنبال بازدهی در قالب بهره هستند.

روش های تامین مالی + PDF

نرخ بهره توسط نرخ*های بازار و اعتبار وام*گیرنده تعیین می شود. نرخ*های بهره بالاتر منجر به احتمال بیشتر نکول و در نتیجه ریسک بالاتر می*شود. علاوه بر پرداخت بهره، تامین مالی از طریق بدهی مستلزم پایبندی قرض*گیرنده به یک سری قوانین معین در رابطه با عملکرد مالی است.

تامین مالی از طریق بدهی ممکن است دشوار باشد اما برای بیشتر شرکت*ها تامین منابع مالی را در نرخ*های کمتر از تامین مالی با سهام به*ویژه در دوره*هایی که نرخ بهره پایین است فراهم می*کند. مزیت دیگر تامین مالی از طریق بدهی این است که بهره بدهی از مالیات کسر می*شود. با این حال، اضافه کردن بیش از حد بدهی می*تواند هزینه سرمایه را افزایش دهد و منجر به کاهش ارزش فعلی شرکت می*شود.

- - - - - - - - - -

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، آخرین اخبار این کمیته و پیشنهادهای جدید در خصوص فرآیند انتشار اسناد خزانه اسلامی را تشریح کرد .

مجید پیره به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: کمیته فقهی در جلسه گذشته ، بررسی ابعاد فقهی پیشنهادهایی را که در خصوص توسعه ساختار انتشار اسناد خزانه اسلامی مطرح شده بود در دستور کار خود قرار داد.

بهترین مقالات در زمینه تامین مالی جمعی و تامین مالی در سایت یوفاند میتوانید مطالعه کنید

تامین مالی مبتنی بر سهام چیست؟

وی اظهار داشت: پیشنهادها عموما این سوال را مطرح می کرد که اگر شرایط تورمی در کشور بالاتر از مقداری باشد که ابتدای واگذاری اسناد خزانه اسلامی توافق شده، آیا این امکان وجود دارد که مقدار مازادی به صورت داوطلبانه توسط دولت به دارنده اسناد خزانه پرداخت شود یا خیر.

پیره افزود: کمیته فقهی در خصوص این موضوع بعد از آنکه ابعاد مختلف آن را بررسی کرد چنین جمع بندی کرد که با توجه به اینکه این پرداخت مازاد به صورت داوطلبانه است و نه یک الزام قراردادی، لذا از نظر کمیته فقهی بلامانع است .

تامین مالی شرکتی

رئیس گروه مالی اسلامی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: پیشنهاد دیگر این بود که آخرین دارنده اسناد خزانه اسلامی به جای دریافت مبلغ اسمی اسناد در مقطع سررسید، این امکان و توانایی را داشته باشد که در صورت تمایل، سهام را از دولت تحویل بگیرد. کمیته فقهی در مورد این موضوع هم به این جمع بندی رسید که اگر نرخ تعویض هر سند خزانه با سهام در ابتدا مشخص باشد و اختیار تبدیل یا عدم تبدیل با دارنده سند خزانه باشد، از نظر فقهی این امکان وجود دارد که دارنده در مقطع سررسید بتواند سهام دریافت کند.

به گفته پیره، پیشنهاد دیگری که در این خصوص در کمیته فقهی جمع بندی شد، امکان سنجی تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری با سهام دولت بود که تحت مدیریت خود دولت باشد و امکان تعویض اسناد خزانه اسلامی با واحدهای سرمایه گذاری این صندوق در مقطع سررسید با همان فرایندی که در خصوص سهام گفته شد، در اینجا هم وجود داشته باشد.

وی توضیح داد: بنابر این، مطابق این طرح، دارنده سند خزانه در مقطع سررسید در صورت تمایل می تواند به جای دریافت ارزش ریالی، واحد سرمایه گذاری این صندوق را دریافت کند که این موضوع هم در کمیته فقهی مورد موافقت قرار گرفت؛ البته با این قید که اختیار تبدیل یا دریافت ارزش نقدی آن با دارنده سند خزانه باشد.

امکان سنجی فقهی انضمام کوپن های سود به اسناد خزانه اسلامی

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در ادامه با اشاره به پیشنهاد دیگری که در خصوص اسناد خزانه اسلامی در جلسه گذشته در کمیته فقهی جمع بندی شد، گفت: این پیشنهاد مربوط به امکان سنجی فقهی انضمام کوپن های سود به اسناد خزانه اسلامی بود.

پیره ادامه داد: در خصوص این موضوع هم کمیته فقهی به این جمع بندی رسید که این امکان وجود دارد که در اسناد خزانه اسلامی، کوپن های سود به صورت داوطلبانه از طرف دولت به اسناد خزانه اسلامی منضم شود و فردی که در مقطع سررسیدهای این کوپن های سود ، مالک اسناد خزانه هست بتواند سودی هم دریافت کند.

وی در عین حال افزود: کمیته فقهی تاکید کرد بهتر است از نظر ملاحظات فقهی بر مبنای نرخ تورم، ارقام کوپن های سود به گونه ای تعیین شود که در ابتدا رقم مشخصی بین طرفین توافق نشود ، بلکه در مقطع پرداخت سود، رقم سود این کوپن ها نیز محرز و اعلام شود. این از نظر کمیته فقهی بهتر است اما در صورتی که مبلغ های کوپن های سود در همان ابتدا هم تعیین شود، منع فقهی ندارد.

پیره سپس در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرایی این روش گفت: پرداخت مبالغ مربوط به انتشار اسناد خزانه اسلامی، در بودجه های سنواتی که تنظیم می شود و مجلس به دولت ابلاغ می کند پیش بینی می شود . طبیعتا اگر بار مالی حاصل از پیشنهاد جدید در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی شود، امکان عملیاتی شدن آن وجود دارد؛ اما اینکه بگوییم این موضوع ، باعث ربوی شدن اسناد خزانه اسلامی می شود، از نظر کمیته فقهی چنین نیست.

پیشنهاد اصلاحی در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه گفتگو با سنا اظهار داشت: پیشنهاد اصلاحی در خصوص انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام، موضوع دیگری بود که در کمیته فقهی بحث شد. در حال حاضر شرکت هایی که می خواهند از محل سهام، اوراق اجازه منتشر کنند طبق رویه ای که به تایید کمیته فقهی رسیده، آخرین صورت های مالی آن شرکت را ملاک ارزیابی قرار می دهیم و برخی از انواع سهام جهت اجاره دادن آنها تایید می شوند و بعضی هم تایید نمی شوند .

ابزارهای تامین مالی

پیره افزود: مطابق پیشنهادی که در جلسه اخیر کمیته فقهی مطرح و مصوبه قبلی اصلاح شد، کمیته فقهی در عین حالی که آخرین صورت های مالی شرکت ها را بررسی می کند، موافقت کرد اگر شرکتی احراز کند از نظر ارزیابی مجدد دارایی ها مقدار ارزش بیشتر از آن چیزی است که در ارزش دفتری و صورت های مالی ثبت شده، دارایی های تجدید ارزیابی شده هم ملاک ارزیابی قرار بگیرد و در صدور تاییدیه یا عدم تاییدیه فقهی درخصوص اجاره سهام موثر باشد .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطر نشان کرد: از این پس شرکت هایی که می خواهند از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام تامین مالیکنند، می توانند با ارایه مدارک مثبته، تجدید ارزیابی را در خصو ص دارایی های ثابت خود ارائه دهند و بر این مبنا پیش بینی می شود ظرفیت تامین مالی از محل اوراق اجاره مبتنی بر سهام افزایش پیدا کند.

سرمایه گذاری خطرپذیرVC) یا (Venture capitalدر واقع سرمایه ای است که از گروه*های سرمایه*گذاری ای دریافت می*کنید که با استارتاپ*ها و کسب و کارهای کوچک کار می*کنند. این گروه*ها بر سرمایه سرمایه گذارانی که می*خواهند در شرکت*هایی با پتانسیل رشد قوی در ازای دریافت سهام سرمایه گذاری کنند، نظارت می*کنند. سرمایه گذاری خطرپذیر یکی از راه های دریافت پول برای شروع و یا رشد کسب و کارهای کوچک می*باشد. بیشتر سرمایه گذاری*های خطرپذیر همانطور که از عنوان آن*ها پیداست، در معرض خطر بالایی قرار دارند. سرمایه*گذار ریسک*پذیر با مدیریت فعالانه و برنامه*ریزی در توسعه مدل*های راهبردی، در کسب*وکار هدف و ارزش افزوده و افزایش قیمت سهام این شرکت*ها نقش مهمی ایفا می*کند. رونق و توسعه فعالیت* های سرمایه*گذاری ریسک*پذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه فناوری است.

سرمایه گذاران در هنگام انتخاب سرمایه گذاری VC خود به اندازه شرکت، دارایی*ها و خطوط توسعه محصول نگاه می*کنند. در مقایسه با انواع سرمایه گذاری های دیگر وجوه سرمایه گذاری خطرپذیر تنها بر سرمایه گذاری در مراحل اولیه تمرکز می*کند. تغییرات در دنیای سرمایه گذاری، این نوع از سرمایه گذاری را در میان انبوهی از سرمایه گذاران مشروع قابل دسترس تر و امکان پذیر تر کرده است. بنگاه های سرمایه گذاری خطرپذیر عموما نقش فعالی را در سرمایه گذاری خود ایفا می*کنند و در مقابل نیز معمولا خواهان جایگاه در هیئت مدیره نیز هستند بنابراین به این شکل می توان از تجربیات و راهنمایی های آن ها نیز بهره گرفت.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

http://ufund.ir/