جک قیچی یکی*از لوازم تعمیرگاهی است که برای بالا بردن اتومبیل از آن به کارگیری می*کنند . طریق تلاش این دستگاه را پیرو توضیح می*دهیم . دستگاه دارنده 2 ورقه است . زمانی که صفحات روی نیز میباشند , خودرو روی دستگاه قرار می گیرد . بعد تعمیرکار اتومبیل را بالا میبرد و در طول متبوع تهیه و تنظیم می نماید . بعداز فیکس شدن طول تعمیرکار مبادرت به انجام عملیات تعمیر می نماید . با اطلس مکانیک همراه باشید تا داده ها بیشتری در رابطه جک قیچی و بها جک قیچی استوک در اختیار شما قرا دهیم .

تجهیزات تعمیرگاهی جک بالا بر چه مزایایی دارد؟

راحت خیس و ایمن خیس شدن انجام شغل های تعمیراتی مرتبط با اتومبیل
امکان تهیه طول دلخواه با دقت به قد تعمیرکار اتومبیل
قرار به دست آوردن صفحه های آسانسور روی نیز و نیز تراز شدن آنها ( در واقع این خصوصیت سبب ساز می شود آسانسور شما فضای متعددی نگیرد زیرا خبری از ستون نیست )
آیتم ای نیکی برای انجام عملیات میزان دستور
این دستگاه نیز با برق تک فاز شهری و نیز با برق 3 فاز صنعتی کار می*نماید .
هنگام کار با جک , اتومبیل در طول است . به همین بهانه چرخ ها به طور کامل آزاد می*باشند و تعمیرکار خیلی راحت به جلوبندی اتومبیل دسترسی داراست و میتواند تعمیرات متبوع را نجام دهد .
داشتن قفل کن خودکار سبب می شود که ایمنی تعمیرکار بالا برود و امنیت ماشین نیز بالا برود .


انواع جک قیچی

این دستگاه 3 جور دارااست : روکار , توکار و میزان دستور
جک قیچی توکار : برای نصب این جک نیاز به حفاری زمین دارید . ارتفاع و عرضی در بعدها 2 متر و 140 سانتی متر نیاز دارید . جک توکار 2 مزیت دارااست . یکی این*که بعداز تمام شدن کار تعمیرات , صفحه های به طور کامل روی نیز قرار می گیرند . دوم این*که ارزش جک تو کار نسبت به جک روکار کمتر است .

جک قیچی روکار : مکانیزم کاری جک روکار نیز نظیر جک توکار است . فقط تفاوت در هنگام مسدود شدن صفحه ها و عدم نیاز به حفاری زمین جهت نصب جک است . بعداز مسدود شدن صفحه ها در مسافت 10 - 15 سانتی متری زمین قرار می گیرند .

جک قیچی میزان دستور : بالا بر میزان دستور در بعد ها و سایز بزرگتری است . ماشین با لاستیک روی این آسانسور قرا می*گیرد .

جک قیچی 3 بدن دسته X - E30 با خصوصیات ذیل در اطلس مکانیک به فروش می*رسد .

این گونه جک مجهز به سیستم Teeth - Self - Looking و لوله های ضد انفجار است که سبب ساز ارتقا ایمنی و کاهش خطر و رویدادها می شود .
با اعتنا به طول بالایی که*این جک پشتیبانی می کند ( 2 متر ) آیتم خیر برای اشکال خودرو ها است .
این جور جک مجهز به ساختار توسعه یافته به مراد اخذ تاییدیه حضور در بازار ایالات متحده است .