سلام به اعضای گل انجمن سایت جنگ خان ها زیبا ترین بازی انلاینی است که با مرورگر میتوان بازی کرد .
من که خیلی خوشم میاد چون نه چیتر داره و نه هیچ چیز دیگه.
ممنون از سایت هایی که اموزش بازی کردن در این بازی رو قرار دادند مانند : ثناگیم و فایل98