عوامل و روش های جلوگیری از انفجار باتری یو پی اس
باتری های یو پی اس عموما داخل اتاق های مخصوص به اسم اتاق باتری یا باتری خانه قرار می گیرند که این اتاق های عموما دارای سیستم های تخلیه هوا (اگزوزهای تخلیه هوا از داخل اتاقک به بیرون) می باشد.

در نظر داشه باشید که این تخلیه هوا حتما باید انجام شود در غیر اینصورت احتمال آتش سوزی افزایش می یابد گازی که باعث انفجار و آتش سوزی باطری های UPS می شود، گاز هیدروژن استزمانی که غلظت این گاز به 4% حجمی برسد می توان گفت که در آستانه انفجار قرار دارد.

گاز هیدروژن از هوای اتاق سبک تر است به همین دلیل در بالاترین ارتفاع ممکن در اتاق قرار می گیرد بنابراین اگزوزهای سیستم تهویه نیز باید در بالاترین نقطه اتاق قرار گیرند تا کاهش حجم گاز هیدروژن را به درستی انجام دهند.(کمتر از 1% حجمی)

ادامه مطلب