آلزایمر (Alzheimer) یا بیماری فراموشی یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که در طی آن بتدریج توانایی*های ذهنی بیمار تحلیل می*رود.
بارزترین نوع اختلال حافظه* بوده و معمولاً بتدریج ایجاد شده و پیشرفت می*کند.در ابتدا اختلال حافظه به وقایع و آموخته*های اخیر محدود می*شود ولی بتدریج خاطرات قدیمی هم آسیب می*بینند.
بیمار پاسخ سوالی را که چند لحظه قبل پرسیده*است فراموش می*کند و مجدداً همان سؤال را می*پرسد.وسایلش را گم می*کند و نمی*داند کجا گذاشته*است.
در خرید و پرداخت پول دچار مشکل می*شود و نمی*تواند حساب دارائیش را نگه دارد.به تدریج در شناخت دوستان و آشنایان و نام بردن اسامی آنها نیز مشکل ایجاد می*شود.
کم*کم مشکل مسیر یابی پیدا شده و اگر تنها از منزل بیرون برود ممکن است گم شود.در موارد شدیدتر حتی در تشخیص اتاق خواب، آشپزخانه، دستشویی و حمام در منزل خودش هم مشکل پیدا می*کند.
همه ساله روز ۲۱ سپتامبر یا ۳۰ شهریور به مناسبت روز جهانی آلزایمر در دنیا مراسم و همایش*های مختلف برگزار می*شود.
شعار سال ۲۰۰۸ این روز (No time to lose) است، به این معنی که زمانی برای تلف کردن نداریم.

هایتونیکس www.hitonix.com