به گزارش تیتر داغ؛ رمز پویا قرار است به زودی جایگزین رمز دوم ثابت و ایستا شود و فیشینگ دلیل اصلی تغییر رمز دوم به رمز پویا است. در این گزارش با ما همراه باشید تا از صفر تا صد رمز پویا و فیشینگ آگاه شوید.

در هفته*های گذشته گزارش*های متعددی از جابه*جایی یا سرقت منابع اینترنتی منتشر شد و در برخی موارد منابع به حساب بانکی افراد وارد و خارج می*شود، بدون اینکه اراده*ای از سوی فرد صاحب حساب وجود داشته باشد.

این رویه در ماه*های گذشته تشدید شده به نحوی که به*صورت روزانه حدود ۸۰۰ فیشینگ در کشور صورت می*گیرد که ۲۰۰ تا ۳۰۰ عدد از آن مربوط به پایتخت است.

در حقیقت، سارقان اینترنتی با ایجاد یک درگاه اینترنتی جعلی، اطلاعات افراد نظیر شماره حساب بانکی، CVV۲ و رمز دوم اینترنتی را دریافت می*کردند. پس از دریافت این اطلاعات وارد حساب واقعی می*شدند و منابع را به حساب*های دیگر منتقل می*کردند. در برخی موارد این انتقال حساب*ها به تعداد قابل*توجهی افزایش می*یافت، تا ردیابی سارقان سخت شود. این موارد اکثرا در مواقعی اتفاق می*افتاد که افراد عمدتا اطلاعات چندانی برای تشخیص درگاه*های اصلی یا فرعی نداشتند، اما گزارش*ها نشان می*دهد که حتی افراد متخصص نیز از این روش مورد سوءاستفاده قرار گرفته*اند. صفر تا صد رمز پویا و فیشینگ را بدانید