امروزه بسیاری از مدیران برای تفکیک قسمت های مختلف دفتر اداری خود و همین طور استفاده بهینه از تمامی فضاهای موجود، اقدام به پارتیشن بندی دفاتر کار خود می کنند. استقبال بسیار زیادی که از انواع پارتیشن های اداری از سوی مدیران محترم ادارات و شرکت ها صورت گرفته سبب بوجود آمدن یک صنعت مجزا در کنار مبلمان اداری با عنوان پارتیشن اداری گردیده است ولی اکثر افراد دید صحیح و کاملی از پارتیشن اداری ندارند و فقط به مشاهدات خود در مکان های دیگر از این سیستم اکتفا می کنند.
در ساختار پارتیشن های اداری اغلب از شیشه استفاده شده است. وجود شیشه در پارتیشن برای نوردهی بهتر به طرفین آن در نظر گرفته شده است و این امکان را به طراح می دهد که در هر قسمت که نیاز دارد به راحتی از پارتیشن استفاده نماید. پس از این مطلب نتیجه می گیریم که هرچه شیشه ها در پارتیشن بیشتر و بزرگتر باشند پارتیشن بهتری خواهیم داشت.
برای طراحی و اجرای تخصصی پارتیشن اداری فضای خود با مجموعه پارتیشن ساز تماس حاصل فرمایید.