میخ و چاشنی (سیستمهای کناف)
به منظور اتصال قطعات مختلف به سطوح بتنی، از انواع میخ و چاشنی با استفاده از دستگاه تفنگ میخکوب استفاده می شود. میخ به وسیله تفنگ و از طریق نیروی احتراق باروت شلیک میشود.
در این بخش میخ و چاشنی شما میتوانید انواع ميخ و چاشني در مدل هاي دو واشر و تك واشر، میخ نواری و … چاشنی های آن را بیابید.
میخ و چاشنی REDHIT و پیچ پانل کناف SSB و MAX میخ و چاشنی red hit و انواع پیچ های پانل کناف MAX و SSB با قابلیت اتصال به سازه های بتنی و فلزی
منبع