احتمالا شما هم درباره بازی های آنلاینی مانند پوکر چیز هایی شنیده اید.

حتما این روزها از سایت های پوکر چیزهایی شنیده اید و از نحوه کسب درآمد آنها سر در می آورید. سایتهای پوکر معروف، به فعالیتشان ادامه میدهند و از تبلیغات آزادانه ترسی ندارند. خلاف می کنند و جوانان را به دام قمار میکشانند. اما چرا مسئولان آنها را نمیبینند و واکنشی نشان نمیدهند.
در سایتهای قمار، درگاههای اینترنتی، به راحتی هر چه تمامتر، خریدهای کاربران سایت را برداشت میکند و با کسر کارمزد از آن، این پول را به حساب صاحب سایت واریز میکند. وقتی سایتهای بزرگ که در ایران فعالیت می کنند روزانه بیش از سه، چهار میلیارد تراکنش دارند چه چیزی میتواند بیشتر از این برای درگاهها، لذتبخش باشد؟ درصد زیادی از پولهای بازی به صاحبان این قمارخانههای آنلاین میرسد و از این معامله روزانه، دهها میلیون تومان، آن هم فقط از یک سایت سود به جیب دارندگان درگاههای واسط سرازیر میشود! از آنجایی که روند انتقال پول در سایتهای قمار از بسترهای موجود بانکی داخل کشور انجام میشود و پیدا کردن بازیکنان و گردانندگان سایت کار خیلی سختی نیست!
از طرفی شارژ سریع بازیکنان در بازی در مدت ۵ ثانیه پس از خرید از درگاههای اینترنتی این مسئله را نشان میدهد که درگاههای اینترنتی واسط از آنچه که اتفاق میافتد مطلع هستند. محمد نصیری، کارشناس جرایم رایانهای در این رابطه به خبرنگار «فردا» می گوید: «اسفندماه ۹۴ بود که حدود ۲۰ درگاه واسط پرداخت به دلیل سرویس دهی به سایتهای قمار، شدند اما حالا همین درگاهها به سایت آنلاین پوکر btmag.me خدمات ارائه می دهند. البته باید بگویم که نظارت بر تمام سایتها کار آسانی نیست و معیار کار بر اساس شکایت است. اگر درگاه اینترنتی شاکی نداشته باشد، فعالیتش مورد بررسی قرار نمی گیرد.»
فعالیت آزادانه سایت های قمار پوکری در حالی قابل مشاهده است که بعد از ماجرای شدن درگاه های اینترنتی سردار هادیانفر از گردش ۲۳ میلیارد تومانی درگاههای پرداخت واسطی صحبت کرد که به کسبوکارهای مجرمانه یا مشکوک به مصادیق مجرمانه سایبری سرویس میدادند؛ درگاههایی که بعضاً برخی بعد از شدن، صرفاً در قالب یک نام جدید دوباره فعالیتشان را از سر گرفتهاند و سودی حتی بیشتر از سود قبل به حساب هایشان واریز می شود.