من یک لوله بازکن هستم و الحمد الله روزگار خوبی دارم
من میگم اگه بچم درس نخونه باید بره سر کار و میتونه از همین کار من شروع کنه و این برام زجر آور نیست چرا که درآممد بدی ندارم
شما چی اگر شغل خدماتی داشتین و یک پسر بچه ی بازیگوش دوست داشتین که شغل شما رو داشته باشه ؟