سامانه هوشمندِ روزآمد و سرآمد هوبا ارائه دهنده خدمات ثبت شرکت و برند ، هرگونه ابهامی را که در روند خدمات و هزینه*های ثبتی* هست، برطرف کرده است. این سامانه هوشمند هم از طریق سایت و هم از طریق اپلیکیشن در دسترس شماست. دانلود اپلیکیشن راحت هوبا، پیگیری و مشاهده روند کار را هرچه راحت*تر می*کند.

خدمات ما :

ثبت اختراع بین المللی


ثبت شرکت تعاونی روستایی