ا عرضه نسخه آزمایشی بازی Gears of War 3، تعداد زیادی از کاربران توانستند این نسخه را تجربه کنند. این نسخه برای کسانی که Epic Edition بازی Bulletstorm را خریداری یا بازی Gears of War 3 را پیش خرید کرده بودند، قابل بازی خواهد بود، چون خریداران این بازی ها صاحب کد دانلود نسخه آزمایشی بازی Gears of War 3 می شدند. این استقبال و پیش خرید بازی Gears of War 3 به حدی زیاد بوده که Microsoft نتوانسته کد دانلود این نسخه را برای برخی از کاربران ارسال کند. از این رو این کمپانی اعلام کرد که در روزهای آینده، این کد را برای کاربران ایمیل می کند یا به برای آن ها به صورت فیزیکی ارسال خواهد کرد.