مراحل گزارش سوء استفاده برای پیام عمومی

مشکلات این قسمت با حذف پیام عمومی رفع شد

گزارش سوء استفاده برای اطلاعات کاربر یا قلعه


همانطور که در شکل مشخص است برای گزارش دادن در مورد اطلاعات کاربر و یا قلعه کاربر کافی است علامت های مشخص شده در تصویر کلیک نمایید در این حالت هم برای اطمینان از اینکه شما قصد ارسال گزارش دارید از شما سوال می شود


گزارش سوء استفاده برای پیام های شخصی و یا قبیله ای

برای گزارش سوء استفاده در مورد پیامهای شخصی یا قبیله ای کافی است با آوردن پیام مورد نظر روی لینک گ
گزارش سوء استفاده کلیک کنید


نکته مهم


اگر مایل نیستید که با چند کلیک ساده اکات شما مجازات شود حتما این چند خط قوانین بازی که در زیر آورده می شود را بدقت مطالعه نمایید:


3.گزارش تخلفات داخل بازی

در بازی قسمت های وجود دارد به نام ( گزارش سواستفاده ) که شما می توانید موارد خلاف قوانین را از طریق آنها گزارش کنید. توجه داشته باشید که تنها زمانی از این گزینه بهره ببرید که بی قانونی و یا تخلفی در آن وجود داشته باشد. پس از هر گونه ارسال گزارش و کلیک کردن های بی مورد بر روی این گزینه خودداری کنید.

در صورتی که کاربری که اقدام به ارسال گزارش بی مورد کند ٫حرکت وی تخلف محسوب شده و با کاربر گزارش کننده برخورد خواهد شد.
بنا براین در ارسال گزارش ها کاملا دقت کنید