کلیفی بی (Cliffy B) سازنده سری Gears of War اعلام كرد كه Epic از Microsoft تقاضا كرده كه اجازه دهند تا آن ها Master Chief را هم وارد Gears of War 3 كنند. او می گوید: "بگذارید رازی را به شما بگویم، من با Microsoft صحبت كرده ام تا آن ها اجازه دهند که ما Master Chief را وارد بازی خود كنیم، ولی آن ها خیلی بی میل هستند. یكی از علت های موفقیت Halo درجه خشونت نه چندان بالای آن است. GoW این موضوع را كمی جلوتر برد و من به شخصه با این موضوع مشكلی ندارم. اگر بخواهم مثال بزنم، Gears شبیه به Mortal Kombat و Halo شبیه به Street Fighter هست. اگر می توانستیم اجازه Master Chief را بگیریم، مدلش را می گرفتیم و لباس COG به تنش می كردیم."