آپگرید توان دفاعی و تهاجمی نیروها یکی از مهمترین کارهایی است که باید به خاطر بسپارید برای آپگرید باید ساختمان آهنگری داشته باشید و حتما بیاد داشته باشید که غیر از ماکزیممی که می توانید هر نیرویی را آپگرید کنید حد آپگرید نیروهای به لول اهنگری شما وابسته خواهد بود مثلا با آهنگری سطح 4 شما تنها تا 4 سطح قادر به آپگرید خواهید بود.

بیاد داشته باشید هر آپگرید از سطح اولیه حساب میشود یعنی اگر نیروی شما در موردی عدد 20 را داشته باشد بعد از سه آپگرید 10 درصدی نیروی آن معادل 26 خواهد بود.

در جدول زیر حد آپگرید و درصد هر آپگرید برای تهاجم نیروها بر حسب حریف آورده شده است


برای افزایش جان نیروها هم سطح آپگرید همی است با این تفاوت که با هر آپگرید برای هر نوع نیروبه 10% جان بیشتر به نسبت جان اولیه دست خواهید یافت.

بیاد داشته باشید که جاسوس ها و نجیب زاده ها آپگرید نخواهد شد

یگانهای ویژه هر قوم سه سطح آپگرید دارندکه سطح یک حمله و سطح دو دفاع و سطح سوم مربوط به افزایش توانایی خاص آنها می باشد این موضوع جهت یاد آوری در جدول ذیل آمده است اما مورد تکمیل تر آن را می توانید در بخش اقوام مطالعه نمایید


ورژن 3.1
در ورژن جدید بازی (3.1) یک توانایی آپگرید جدید برای بازیکنان در نظر گرفته شده است که با توجه به انتخاب شما می تواند یا دفاعی و یا تهاجمی باشد .
نکته مهم در این زمینه این است که شما تنها قادر به آپگرید یگانهایی هستید که به آخرین سطح آپگرید دفاع یا حمله رسیده باشند در اینجا یک نکته ظریف وجود دارد و آن هم اینکه درست است که شما می توانید بین حالت تهاجمی یا تدافعی یکی را انتخاب نمایید و لی اگر یگان شما در یکی از این دو حالت به حداکثر آپگرید نرسیده باشد شما نمی توانید برای این یگان این حالت آپگرید را انتخاب نمایید.
مثلا اگر شمشیر زن شما به سطح 10 دفاعی و 2 در حمله رسیده باشد برای اپگرید خاص این یگان تنها حالت دفاعی موجود خواهد بود.
به هر صورت در صورت ارتقاع دادن نیرو در هر زمینه ای سطح این ارتقاع معادل یک سطح افزایش عادی خواهد بود
نکته بعدی اینکه برای انجام این آپگرید شما دو انتخاب با پرداخت منابع و سکه را در پیش رو داردی که نباید فراموش کنید پرداخت سکه ارتقاع سریتری را برای شما به همراه خواهد داشت.