اساتید عزیز میشه در مورد Death Match یک توضیح کامل بدین ؟
ایا تجربه ها بعد از رفتن دنیا در این حالت محاسبه می شه ؟
اصلا جنگ ها در طی این دوره تا ریست شدن دنیا تجربه داره ؟
و هر موضوعی که به این مورد مربوط می شه توضیح بدین ممنون می شم

¹8²¹8²¹8²