من نت نداشتم از کافی نت میام دیشب نتونستم ببینم جریان چیه یک تایپیک گذاشته بودم که سیاسی نبود و ***** هم نمی تونست بکنه جون اگر قرار بر ***** شدن با اون تایپیک می شد باید ایرنا هم ***** بشه چون از ایرنا برداشتم سایت الف نیز هم این خبر رو گذاشته بود سایت سیمرغ هم وابسته به دولت نیز باید ***** بشه با این خبر ایا مشکل دیگری داشت بگین بدونیم تا خبرهای دیگری نیز نزاریم ک خلاف قانون باشه