اینم از عکس های سومین میتینگ نمکسیا

1390/12/19 ساعت 4 بعد از ظهر هم میتینگ شروع شد و تا 10 ، 10:30 ادامه داشت

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : داداشم مسعود ، علی لیپتون ، حمید ریس وارز ، مصطفی ام ار ام

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : مصطفی (MRM 565)، میلاد (XerXes)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : عرفان (StarLord) , داوود (VeneZ) ، سعید (Saeed_perennial) , مصطفی (MRM565) , مجتبی (Aria)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : مصطفی (MRM565) , میلاد (XerXes) , فرزاد (COLDMAN)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : کسری(NumBer37) , علی (پسر دایی مصطفی) ، علی (Lipton) , مصطفی (MRM565)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : داود (Venez) , مجتبی (Sharifi), مصطفی (MRM565) ,رضا (Fakhary) , نوید (Saeed_perennial) , کسری(Number37)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


میلاد (God Of War Milad)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : نوید (Saeed_perennial) ، رضا (Fakhary) , کسری (Number37) , حمید (Race Wars) , علی (Lipton)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : حمید (Race Wars) , علی (Lipton)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : میلاد (God Of War Milad) , سعید (Saeed_Perennial) , مصطفی (MRM565)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : نوید (Saeed_perennial) , رضا (Fakhary) , کسری (Number37)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : رضا (Fakhary) , کسری (Number37) , علی (Lipton) , علی (پسر دایی مصطفی) ، حمید (RaceWars)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : مجتبی (Sharifi) , عرفان (StarLord) , داوود (Venez) , سعید (Saeed_perennial) , نوید (Saeed_perennial) ,
مجتبی (Aria) , رضا (Fakhary) , کسری (Number37) , علی (Lipton) , علی (پسر دایی مصطفی) ، مسعود (Merkousha) , حمید (Race Wars)

نقل قول نوشته اصلی توسط XerXes نمایش پست ها


از چپ : مصطفی (MRM565) , فرزاد (COLDMAN) , علی (پسر دایی مصطفی) ، داوود (VENEZ) , علی (Lipton) , مجتبی (aria) , مهدی (Millenium) ,

از چپ (ردیف پشت سر) : میلاد (XerXes) , مسعود (Merkousha) , کسری (Number37) , فرشاد (Farshad_Leon)

رفرنس : http://**********.ir/showthread.php?...B3%DB%8C%D8%A7راستی برا اینکه عکس ها رو تو سایز اصلی ببینید روشون کلیک کنید