این تاپیک رو باز کردم بتونیم هر حرف و سوالی در مورد بانوی محبوب جدیدمون داشته باشیم